IndonesiŽ onafhankelijk

Na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog, probeerde Nederland haar kolonie in de Oost weer onder controle te krijgen.

Soekarno spreekt tot de afgevaardigden tijdens een zitting van het Indonesische voorlopige parlement, de K.N.I. Poesat (1947) Met het uitroepen van de onafhankelijkheid door Soekarno en Hatta werd echter duidelijk dat het Nederlandse streven op verzet zou stuiten. Een conflict was onvermijdelijk. Door internationale druk en het Indonesische verzet moest Nederland de zogenoemde ‘Politionele Acties‘ tegen de vrijheidsstrijders in 1949 beëindigen. Indonesië werd een zelfstandige staat.

Het Nederlands Fotomuseum beheert de fotocollecties van Cas Oorthuys, Charles Breijer en Lex de Herder. Zij registreerden, tussen 1947 en 1949, de oorlog in Indonesië. Hun indrukwekkende foto's zijn nu in het kader van het Geheugen van Nederland gedigitaliseerd en ontsloten op Internet.

www.geheugenvannederland.nl/IndonesieOnafhankelijk/

Zie ook:

Scholier met een schoolplaat van het Indonesische grondgebied  (1947) Schildwachten, die tijdens een Indonesische parade in Yogyakarta staan voor de voormalige gouverneurswoning, de Gubernuran (1948)

Grote Raad

1504 - Hertog Filips de Schone van BourgondiŽ vormt in Mechelen de Grote Raad. Het rechtscollege fungeert als hoogste beroepsinstantie voor de hoven van justitie in de Bourgondische gewesten. Bovendien krijgen de 14 rechters van de Grote Raad de bevoegdheid belangrijke zaken in eerste aanleg te behandelen. Op het schilderij van Jan Brussel de berechting van een gevangene.

Ondertussen in de...

Eerste Wereldoorlog
Eerste Wereldoorlog
1914-1918
Hoewel de Eerste Wereldoorlog aan Nederland voorbij gaat, worden veel goederen schaars...